Royal Økologisk

Royal har valgt at sat­se på deres Økologisk lager øl, som deres flagskib. Det har vi været med til at lan­ce­re med den­ne hero film, som har kørt i Tv og onli­ne.
Produced By blev bl.a. valgt som pro­duk­tions­sel­skab, for­di vi kun­ne pro­du­ce­re fil­men Co2 Neutralt, hvil­ket gik godt i spænd med lan­ce­ring af et øko­lo­gisk produkt.

VISITFJORDLANDET
LET THE SAGA BEGIN

Ilva Grill

Smattens Magi

Besøgs­hunde

Vi er Havhøst 

Havhøst er en for­e­ning af havbøn­der, som dyr­ker østers, blåmus­lin­ger, tang og andre ting under van­dets over­fla­de. Filmen her har været med til at ska­be opmærk­som­hed og til­træk­ke nye med­lem­mer.
Derudover har for­må­let været at vise alle de mulig­he­der der lig­ger i dyrk­ning under havet.