Teamet

Portrait of ege

Ege Heckmann

Producer

+45 31332150
ege@producedby.dk

Portrait of annika

Annika Lund Jensen

Producer

+45 40749305
annika@producedby.dk

Om os

Produced By blev stif­tet i 2014 på Frederiksberg og dri­ves i dag af pro­du­ce­re og stif­te­re Annika Lund Jensen og Ege Heckmann. 

Vi er et kre­a­tivt pro­duk­tions­sel­skab, som pro­du­ce­rer både sto­re og små reklamefilm.

Vores vision har altid været at arbej­de med pro­jekt som har et posi­tivt og vig­tigt bud­skab. Og i 2019 beslut­te­de vi oven i, at pro­du­ce­re vores film med et redu­ce­ret CO2 aftryk..